Mijn werkwijze

Kennismaking met de ouder(s)
Een traject start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten in mijn praktijkruimte of per telefoon. We bekijken wat ik als kindercoach voor jou en jouw kind kan betekenen. Maar misschien nog belangrijker; of het voor ons beiden goed voelt. Zo ja, dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Valt de hulpvraag buiten mijn deskundigheid? Dan verwijs ik door naar een andere vorm van hulpverlening.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt alleen met de ouders plaat(s), zodat er ruimte is je verhaal en zorgen met mij te delen. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Het doel van het intakegesprek is het helder krijgen van de hulpvraag. Wat loopt er niet zo lekker? Wat zie je als ouder graag anders? Waar is behoefte aan in het gezin? En wat wil je kind leren? Of misschien wil jij zelf wel iets leren?

Ontmoetingsgesprek kind
Na het intakegesprek maken wij een afspraak voor een ontmoetingsgesprek met je kind. We maken kennis en gaan op creatieve en speelse manier op zoek naar de hulpvraag van jouw kind. We spreken een duidelijk, concreet en positief geformuleerd doel af waar we in de coachsessies mee aan de slag gaan. Het ontmoetingsgesprek duurt ongeveer een uur.

Coachsessie
De coachsessies vinden plaats in mijn praktijk. Maar soms gaan wij ook lekker naar buiten. Een sessie duurt ongeveer een uur. Een coachtraject kun je ook vergelijken met een ontdekkingsreis. Welke talenten en kwaliteiten heeft je kind al in huis en kan het inzetten? Wat heeft je kind nog nodig, zodat het weer verder kan? Wat mag je kind nog leren? Vaak werk ik alleen met het kind. Maar als de situatie hierom vraagt, kunnen ouder- of gezinssessies onderdeel van het coachtraject zijn. De betrokkenheid van de ouder(s) vind ik erg belangrijk. Er is daarom altijd aan het eind van iedere sessie een moment van overdracht.

Evaluatie en afsluiting
Na ongeveer 3 tot 5 sessies volgt een evaluatie. Dit is een moment van terug- maar ook vooruitkijken. Het doel is om samen te kijken of de ingezette koers de juiste is, welke resultaten er tot nu toe zijn behaald en welke doelen er eventueel nog liggen. Vaak kunnen kinderen zelf heel goed aangeven wanneer ze “klaar” zijn. Maar dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met alle betrokkenen. De afsluiting is een gezellig en positief moment. 

Werkvormen
De werkvormen stem ik altijd af op de behoeften en interesses van je kind. Ik maak veel gebruik van creatieve werkvormen in combinatie met lichaamsgerichte coaching, visualisaties en mindfulness. Ik kijk naar wat je kind nodig heeft. 

Investering
Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Voor het intake- en ontmoetingsgesprek samen bedraagt de investering € 95,-. Na deze gesprekken starten de coachsessies. Gemiddeld zijn er 5 tot 6 sessies nodig. De investering voor een coachsessie is € 55,-. Een sessie duurt ongeveer een uur maar kan soms ook iets langer duren. Ik breng hiervoor geen extra kosten in rekening. 

Open chat
Hallo
Hallo, ik ben Esther. Heb je een vraag?