Mijn werkwijze

Kennismaking met ouders

In principe start ieder traject met een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan persoonlijk bij mij in mijn praktijkruimte of telefonisch. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur. We bekijken dan samen wat ik als kindercoach voor jou als ouder en jouw kind kan betekenen. Maar misschien nog belangrijker, of het voor ons beiden goed voelt. Zo ja, dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Valt de hulpvraag buiten mijn deskundigheid? Dan verwijs ik door naar een andere vorm van hulpverlening.

 

Intakegesprek

Uiterlijk een week voor het intakegesprek mail ik een vragenformulier met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Het intakegesprek vindt alleen met de ouders plaats. Hiermee bied ik jullie als ouders de ruimte om jullie verhaal en zorgen in alle vrijheid met mij te delen. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Het doel van het intakegesprek is het helder krijgen van de hulpvraag. Wat loopt er niet zo lekker? Wat zie je als ouder graag anders? Waar is behoefte aan in het gezin? En wat wil je kind leren? Of misschien wil jij zelf wel iets leren?

 

Ontmoetingsgesprek kind

Na het intakegesprek maken wij een afspraak voor een ontmoetingsgesprek met je kind. We maken kennis en gaan op creatieve en speelse manier op zoek naar de hulpvraag van jouw kind. We spreken een duidelijk, concreet en positief geformuleerd doel af waar we in de coachsessies mee aan de slag gaan. Ook het ontmoetingsgesprek duurt ongeveer een uur.

 

Coachsessie

De coachsessies vinden in principe plaats in mijn praktijk. Maar het kan ook zijn dat wij naar buiten gaan. Een sessie duurt ongeveer een uur. Een coachtraject kun je ook vergelijken met een ontdekkingsreis. En we gaan dan ook letterlijk op ontdekking. Welke talenten en kwaliteiten heeft je kind al in huis en kan het inzetten? Wat heeft je kind nog nodig, zodat het weer verder kan? Wat mag je kind nog leren? Meestal werk ik alleen met het kind. Maar als de situatie hierom vraagt kunnen oudersessies onderdeel van het coachtraject zijn. Een kind maakt namelijk onderdeel uit van het gezinssysteem. De hulpvraag van je kind zie ik daarom niet los van jou als ouder. Soms zijn er ook broer/zus of gezins-sessies nodig om te werken aan de hulpvraag. De betrokkenheid van ouders vind ik erg belangrijk. Er is daarom altijd aan het eind van iedere sessie een moment van overdracht, zodat je als ouder je kind thuis kan ondersteunen en helpen op weg naar het gewenste doel.

 

Evaluatie en afsluiting

Na ongeveer 3 tot 5 sessies volgt een evaluatie. Dit is een moment van terug- maar ook vooruitkijken. Het doel is om samen te kijken of de ingezette koers de juiste is, welke resultaten er tot nu toe zijn behaald en welke doelen er eventueel nog liggen. Vaak kunnen kinderen zelf heel goed aangeven wanneer ze “klaar” zijn. Maar dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met alle betrokkenen. De afsluiting is een gezellig en positief moment. Een klein feestje dus! Het is een mooi moment om stil te staan bij alles wat ontdekt en bereikt is. 

 

Werkvormen

De werkvormen stem ik altijd af op de behoeften en interesses van je kind. Creativiteit speelt bij mij een belangrijke rol in de coaching. We gaan dan ook regelmatig aan de slag met verf, klei, papier, kleurpotloden etc. Maar ik gebruik ook werkvormen zoals coachspellen, toneel, yoga, ontspannings- en visualisatieoefeningen (mindfulness). Ik kijk naar wat je kind nodig heeft. 

 

Investering

Het kennismakinsgesprek is geheel vrijblijvend. Voor het intake- en ontmoetingsgesprek samen bedraagt de investering € 95,-. Na deze gesprekken starten de coachsessies. Gemiddeld zijn er 5 tot 6 sessies nodig maar dit is afhankelijk van de vorderingen. De investering voor een coachsessie is € 55,-. Een sessie duurt ongeveer een uur. Ik vind het belangrijk de tijd te nemen. Een sessie kan daarom soms iets langer duren. Je ontvangt na afloop van een sessie via de mail een kort verslagje en de factuur.

Er zijn geen artikelen gevonden in deze categorie
 
Boodschappen
Totaal: €0,00
Bekijk uw boodschappen